logo.jpg

Centrum Edukacyjne Wielkie Drogi

Trwają prace nad projektem budynku Centrum Edukacyjnego zawierającego szkołę podstawową, żłobek oraz salą gimnastyczną w miejscowości Wielkie Drogi, gmina Skawina wraz z zagospodarowaniem terenu, układem komunikacji wewnętrznej i parkingiem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zespół projektowy w składzie:
Mateusz Manecki
Magdalena Ślebioda
Maciej Oczkowski

Opublikowano czerwiec 2022