logo.jpg

małopolskie centrum biotechnologii, kampus 600-lecia

Biotechnologia

2010.11 zakończenie projektu i uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n. MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII, KAMPUS 600 – LECIA ODNOWIENIA UJ W KRAKOWIE – PYCHOWICACH, ul. Gronostajowa 730.387 KRAKÓW

Inwestor: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

oddane do użytkowania – 2013.09

Zespół projektowy w składzie:
Lesław Manecki
Magdalena Ślebioda
Jolanta Kulewicz
Mateusz Prażak
Anna Kapinos
Anna KaszubskaOpublikowano listopad 2010