OBIEKTY TURYSTYKI

  • Kładka w koronach drzew z wieżami widokowymi, Brama w Gorce
  • Projekt wieży widokowej na górze Cieciecz w Jodłowniku.
  • Zadaszenie placu dla turystów przed budynkiem Szybu Daniłowicza w Kopalni Soli w Wieliczce.
  • Budynek gastronomiczno-hotelowy przy ulicy Gliwickiej w Rudzińcu.
  • Projekt budynku usługowego zakwaterowania turystycznego w Rewalu.
  • Projekt hotelu z restauracją w Szczyrzycu.