OBIEKTY NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

  • Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Kubatura 9.000 m3.
  • Nadbudowa i rozbudowa budynku D-5 Katedry Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej przy ulicy Czarnowiejskiej w Krakowie
  • Małopolskie Centrum Biotechnologii, III Kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie-Pychowicach. Kubatura 25.000 m3.
  • Wydział Matematyki i Informatyki, III Kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie-Pychowicach. Kubatura 71.000 m3.
  • Międzyuczelniane Lotnicze Laboratorium Naukowo-Badawczego Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej Górnej.
  • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk przy ulicy Niezapominajek 8 w Krakowie. Kubatura 18.000 m3