OBIEKTY MIESZKANIOWE

 • Budynek mieszkalny w Miechowie.
 • Budynek mieszkaniowa wielorodzinny przy ul. Stojałowskiego w Krakowie. Powierzchnia 6.400 m2.
 • Budynek Mieszkalny wielorodzinny przy ul. Storczykowej w Krakowie. Powierzchnia 740 m2.
 • Zespół domów jednorodzinnych wolnostojących w Szczyrzycu.
 • Budynek mieszkalno-usługowy z funkcją rekreacyjną w Szczyrzycu.
 • Zespół mieszkaniowy wielorodzinny przy ulicy Na Barciach w Krakowie. Powierzchnia 2.600 m2.
 • Zespół mieszkaniowy wielorodzinny przy ulicy Mogilskiej w Krakowie. Powierzchnia 10.500 m2.
 • Projekt modernizacji i rozbudowy budynku mieszkalnego z usługami w parterze przy ulicy Traugutta Krakowie.
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie uzupełniającej (plombowej) – kamienica przy placu Bohaterów Getta Krakowie. Powierzchnia 1.300 m2.
 • Zespół zabudowy mieszkaniowej „Pasternik” w Krakowie. Powierzchnia 12.500 m2.
 • Zespół zabudowy mieszkaniowej „Mościce” w Tarnowie. Powierzchnia 8.000 m2.