logo.jpg

OSP Bosutów

Bosutow1.jpg

Główną ideą było stworzenie zwartej bryły budynku o rzucie parteru zbliżonym do litery ,,C” z zadaszonym mikro-dziedzińcem pełniącym funkcję strefy wejściowej. Obiekt przekryty jest dachem o konstrukcji więźby dachowej w postaci trzech połaci jednospadowych o kącie nachylenia połaci 36,5° oraz 18°. Budynek składa się z części parterowej oraz poddasza/piętra. Z racji unikalnej funkcji obiektu będącego remizą strażacką zdecydowano się na nowatorskie rozwiązania architektoniczne i materiałowe w celu podkreślenia jego wyjątkowości dla okolicy.

Bosutow0.jpg

Masywną formę obiektu determinuje garaż na wozy bojowe. Jest to główne i największe pomieszczenie strażnicy wokół którego została zagospodarowana reszta przestrzeni.Zastosowanie wielospadowego bezokapowego dachu z odwodnieniem przebiegającym wewnątrz dziedzińca stworzy odmienny odbiór budynku w zależności od miejsca jego obserwacji, z wyraźnym zaakcentowaniem elewacji frontowej. Kolejnym zabiegiem podkreślającym główną elewację wraz z jej narożnikami było zastosowanie nietuzinkowego materiału o bogatej tradycji stosowania - okładziny drewnianej z desek wykonanej w technice Shou Sugi Ban. Motyw palonej deski został uzupełniony w tej części budynku szpaletami okiennymi w kolorze pomarańczowym nawiązując do funkcji projektowanego obiektu.

Bosutow0.jpg

Budynek został zaprojektowany w centralnej części działki wpisując się urbanistycznie w otaczający teren nawiązując do niego skośnymi połaciami dachu, a przez swoją silną formę i kolorystykę stwarza punkt odniesienia dla rozwoju tej części niezabudowanej jeszcze miejscowości.

Zespół projektowy w składzie:
Mateusz Manecki
Maciej Oczkowski
Dawid Leszczyński
Magdalena Ślebioda

+

Opublikowano lipiec 2018