logo.jpg

zespół szkolno-przedszkolny w Przybysławicach

Projekt budowlany architektoniczny budynku zespołu szkolno – przedszkolnego wraz z pływalnia szkolną, salą gimnastyczną, boiskiem sportowym w miejscowości Przybysławice, gmina Zielonki wraz z zagospodarowaniem terenu, układem komunikacji wewnętrznej i parkingiem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

Zielonki.jpg


Zielonki.jpg
Projektowany zespół będzie mieć pomieszczenia szkoły podstawowej oraz przedszkole 4 – oddziałowe, wraz z salą gimnastyczną i pływalnią szkolną.
Szkoła pomieści 18 klas lekcyjnych, w tym salę komputerową, mediatekę, bibliotekę, świetlicę, szatnię oraz pomieszczenia dla nauczycieli i administrację szkoły. Ponadto na najwyższej kondygnacji znajdować się będzie aula szkolna i jadalnia z pełnym zapleczem kuchennym.
Przedszkole zlokalizowane jest na parterze, w zachodnim skrzydle szkoły. Mieści 4 sale przedszkolne, jadalnię oraz pomieszczenia nauczycieli i pomieszczenie pracy z dzieckiem.
Basen o wymiarach 8x12,5m będzie pełnił funkcję basenu do nauki pływania. Głębokość basenu 0,9-1,6m, daje możliwość nauki pływania, a także rekreacyjnego wykorzystania basenu.
Pływalnia ma własne zaplecze sanitarno – szatniowe oraz pomieszczenia ratownika i magazyn.Sala gimnastyczna o wymiarach boiska 24x12m również ma własne zaplecze sanitarno - szatniowe. Ponadto wzdłuż dłuższego boku sali zlokalizowano trybuny dla 78 osób.
Budynek został zaprojektowany w sposób umożliwiający korzystanie z części sportowej również w czasie kiedy szkoła nie będzie czynna (zaprojektowano dodatkowe wejście do części sportowej i możliwość całkowitego wymknięcia pozostałej części budynku).

Zielonki.jpg


Zielonki.jpg
Podstawowym założeniem inwestycji, w tym przy projektowaniu zagospodarowania terenu jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni zapewniającej najlepsze warunki do nauki i sportu, interesującej dla dzieci oraz nauczycieli, przeznaczonej dla wszystkich niezależnie od wieku i ograniczeń ruchowych. Wprowadzenie nowej zabudowy stanowić będzie kontrapunkt dla istniejącej kompozycji przestrzennej i funkcjonalnej, nie zaburzając obecnych wartości terenu. Skala obiektu, jego proporcje oraz usytuowanie, respektują istniejące rozwiązania terenu, tworząc przestrzeń o wyjątkowych, wysokich walorach estetycznych.

Zielonki.jpg


Zespół projektowy w składzie:
Mateusz Manecki
Magdalena Ślebioda
Dawid Leszczyński

Opublikowano grudzień 2017