logo.jpg

hala sportowa w Krośnie


Krosno.jpg

Projektowany budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem stanowi rozbudowę istniejącego budynku szkoły od strony północnej. Budynek sali wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi zaprojektowano jako budynek piętrowy, niepodpiwniczony, niezależny funkcjonalnie. Aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie obiekt podzielony został na następujące strefy:
- salę gimnastyczną z boiskiem wielofunkcyjnym, umożliwiającym grę w koszykówkę, siatkówkę, tenisa, piłkę nożną i ręczną;
- dwukondygnacyjne zaplecze zawierające pomieszczenia towarzyszące sali wraz z salami do aerobiku i gimnastyki zlokalizowanymi na piętrze;
Projekt obejmuje budowę budynku sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przylegającą do istniejącego budynku szkoły i powiązaną z nim funkcjonalnie przebiciem w północnej części istniejącej szkoły na poziomie +1,70 względem rzędnej parteru.

Krosno.jpg

Krosno.jpg

Dane liczbowe:
- powierzchnia użytkowa – 1 277,5 m²
- powierzchnia zabudowy – 1 080,55 m2
- kubatura – 10 841,07 m3
- wysokość elewacji frontowej –10,75m, (w części jednokondygnacyjnej)- część dwukondygnacyjna (zaplecze)– 8,30m
szerokość elewacji frontowej – południowej – 41,84 m
szerokość elewacji zachodniej – 22,38 m
szerokość elewacji północnej – 54,54 m
szerokość elewacji wschodniej – 17,155 m

Krosno.jpg

Krosno.jpg

Główną bryłę budynku stanowi hala gimnastyczna przekryta dachem płaskim na konstrukcji z dźwigarów stalowych. Od strony wschodniej hali projektuje się niższy dwu-kondygnacyjny obiekt wejścia głównego – łącznik z istniejącą Szkołą mieszczący kompleks zaplecza sali wraz z wejściem głównym i komunikacją. Budynek ten został wizualnie podzielony na dwie strefy – wyższej sali gimnastycznej oraz niższej – zaplecza. Wejście główne usytuowane jest w północno - wschodnim narożniku, natomiast wejście dodatkowe w środkowym segmencie od strony południowej. Budynek ma formę dwóch białych prostopadłościanów, poprzecinanych nieregularnym boniowaniem tworzących na każdej elewacji unikalną mozaikę. Biały kolor brył podkreśla ich lekkość i szlachetność formy. Prostopadłościany są podzielone zróżnicowanym układem skośnych pasów boniowania, oraz nieregularną siatką okien na południowej i zachodniej elewacji sali, stanowiących naturalne przejścia nieregularnego układu boniowania. Od strony północnej i wschodniej zastosowano regularną siatkę okien zarówno na budynku zaplecza jak i hali sportowej. Budynek został zaprojektowany w północnej części działki wpisując się urbanistycznie w założenie kompleksu szkoły stanowiąc przeciwwagę dla dwóch istniejących, dużych i zwartych brył szkoły oraz pozostałych zabudowań na wschód od nich.

Zespół projektowy w składzie:
Mateusz Manecki
Justyna Nieć
Maciej Oczkowski

Opublikowano grudzień 2017