logo.jpg

basen przy ul. Kurczaba w Krakowie

Kurczaba basen.jpg

Inwestor: Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

2010.06 – zakończenie projektu i uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n. budynek krytego basenu z zapleczem i funkcjami towarzyszącymi wraz z zagospodarowaniem terenu, w Krakowie – Prokocimiu, przy ul. J. Kurczaba.oddanie do użytkowania – 05.2012r

Zespół projektowy w składzie:
Lesław Manecki
Magdalena Ślebioda
Jolanta Kulewicz
Mateusz Prażak
Anna Kaszubska

Opublikowano czerwiec 2010