logo.jpg

apartamenty przy Placu Bohaterów Getta

Plac Boh.Getta

Inwestor : PAWO POLBIM sp. z.o.o u. Wielopole 18b 31-072 Kraków

2008.07 – Budynek mieszkalny wielorodzinny (apartamentowy) Kraków dz. XIII PodgórzePlac bohaterów Getta 17 działka nr. 171 obręb 13 PodgórzeOpublikowano lipiec 2008