logo.jpg

wydział matematyki i informatyki UJ - kampus 600-lecia

UJ_wydzial_mat

Inwestor: Uniwersytet Jagielloński 31 – 007 KRAKÓW, ul. Gołębia 24
2008.06 – zakończenie opracowywania projektu wykonawczego dla inwestycji p.n. KAMPUS 600 – lecia ODNOWIENIA UNIWESYTETU JAGIELLOŃSKIEGO WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI, Kraków - Pychowice

Inwestycja zrealizowana

Zespół projektowy w składzie:
Lesław Manecki
Jerzy Gurawski
Magdalena Ślebioda
Jolanta Kulewicz
Bożena Kowalik
Anna Kapinos
Vadim RuschitsOpublikowano czerwiec 2008