logo.jpg

ośrodek przygotowań olimpijskich w jeździectwie

Zakrzow

Inwestor : ZARZĄD GMINY POLSKA CEREKIEW, ul. Raciborska 4, 47 –260 Polska Cerekiew

Marzec 2003 – zakończenie projektu i uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n. OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W JEŹDZIECTWIE, w miejscowości ZAKRZÓW gmina POLSKA CEREKIEW, obejmujący: adaptację istniejących obiektów po zlikwidowanej farmie hodowlanej trzody chlewnej na cele Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Jeździectwie (dwie stajnie z zapleczem z czterdziestoma boksami dla koni każda, krytą ujeżdżalnię rehabilitacyjno –treningową , zaplecze gospodarcze, magazyny, wozownie oraz dwa mieszkania służbowe dla stałego personelu ośrodka), oraz budowę nowej wielofunkcyjnej hali sportowo – widowiskowej wraz z sala treningową i zapleczem oraz hotelu.

Częściowo zrealizowany

Zespół projektowy w składzie:
Lesław Manecki
Bożena Kowalik
Jolanta Kulewicz
Magdalena Ślebioda
Justyna Cabaj


Opublikowano marzec 2003