logo.jpg

hala sportowa z zapleczem socjalno-szatniowym w Krakowie

Skarbinskiego
Skarbinskiego

Inwestor : Gmina miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

2015.09 – zakończenie projektu i uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n. budowa hali sportowej z zapleczem socjalno – szatniowym oraz trybunami jako dobudowa budynku VII liceum ogólnokształcącego przy ul. Skarbińskiego 5 w Krakowie

W trakcie realizacji

Zespół projektowy w składzie:
Lesław Manecki
Magdalena Ślebioda
Jolanta Kulewicz
Mateusz Prażak
Magdalena Prażak
Joanna Wątorek-Węgrzyn

Opublikowano wrzesień 2015