logo.jpg

sala gimnastyczna z zapleczem w Myślachowicach

Myslachowice

Inwestor: Gmina Trzebinia - Urząd miasta Trzebinii

2013.12 – zakończenie projektu i uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę sali gimnastycznej z zapleczem, stanowiąca rozbudowę istniejącej szkoły podstawowej w Myślachowicach

Zespół projektowy w składzie:
Lesław Manecki
Magdalena Ślebioda
Mateusz Prażak
Jolanta Kulewicz
Opublikowano grudzień 2013